MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01CEB857.E9ABD0A0" 此文件是「單一檔案網頁」,亦稱為「網頁封存檔案」。若看到此訊息,表示您的瀏覽器或編輯器不支援「網頁封存檔案」。請下載支援「網頁封存」的瀏覽器,例如 Microsoft Internet Explorer。 ------=_NextPart_01CEB857.E9ABD0A0 Content-Location: file:///C:/0619E7D4/file1044.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" 第二課 伴(小說)

  <= /b>(小說)=

    &= 463;菊!好䟘๮= 2;一下阿玉<= /u>會來湊你&= #21435;學校哩喲,日分人毋= 6371;敗勢!」阿嫲牯聲在該喊。 = 1726;煞煞跳䟘來,๮= 2;再韌床,阿姆會開聲罵,= &= #35611;麼个阿玉幾乖啦ʌ= 81;早早'= 135;飽來等你!哪有像你,睡到日頭਻= 4;屎朏還毋知好䟘ᦁ= 2;連食朝拚拚,做得= ;出麼个大頭路來!

    阿玉= ;啦!= ;五= 4180;生起勢,= 322;差毋多日日七早八湊𠊎去讀書。阿姆見擺看佢著婥婥,看著𠊎還目摸摸嘴擘鼻擘,過加一&#= 32922;঱= 7;毋過,準算兩儕恁無共= 樣,𠊎佢還係<= span style=3D'background:yellow;mso-highlight:yellow'>泥毋洗&#= 25163;个好朋友。

**************************************************= ***

 

    &= 463;菊!麼个時節咧!= 6996;在該啦歌哩曲,毋較煞猛兜&= #65281;你看該阿玉,人È= 54;,= 5104;績又好,好,= 0208;你ġ= 61;佢學兜。拜託兜哪正食飽夜= 4530;等,阿ࢷ= 2;該𠊎讀書,哪= 0491;後生人無唱流行歌ᦃ= 1;

    還係愛怪阿玉= ;啦!= ;做麼个項項恁好!阿= 姆歸日阿玉長= ;、阿玉短,安𧩣都會企䟘來騙人&#= 27595;識!𠊎無半垤好係無= 5311;È= 10;朋友有麼个&#= 25645;碓!

**************************************************= ***

 

    &= 463;玉天光日&= 283;始你毋使來湊𠊎咧= ;。」

    「兩= ;共路有好譫哆ਣ= 4;毋係好!」

    𠊎೙= 3;啊著,還較<= span style=3D'background:yellow;mso-highlight:yellow'>,堵佢:「無愛你&#= 31561;咧!你來,𠊎賺分人= 2629;有!」講,ƒ= 726;斡頭斯走。=

    ű= 42;轉想,𠊎對༆= 3;玉較超過兜,毋過,𠊎無該༣= 4;皮見佢,見看著阿= ;玉遽遽閃開。=

**************************************************= ***

 

    這學= ;期个聯課活動,𠊎參加= 3458;語社團,阿玉也有= ;參加= 2290;在會來問𠊎「這句客話= ;,愛= 0208;講?」、「= 該條客歌仰唱?」多年來,𠊎Ļ= 32;一擺有過佢个感覺= ,當時个心情實在歡= 1916;。

    ,兩= ;个感情又好轉來咧。

**************************************************= ***

 

    = 850;學校= ;愛選= 31726;去參加客語演講比Ũ= 93;,𠊎全無經驗,愁去食睡毋得= ,好得阿玉教𠊎多演講个要= 領,𠊎&#= 27595;使緊張。

    比賽= ;該日,߰= 2;䟓工來𠊎加油打氣= ;。看著ߌ= 8;比賽𠊎斯同阿玉:阿玉你做膽个演講正會恁順= 。」

**************************************************= ***

 

    &= 463;玉來去學校哩喲!」打早𠊎斯興喋喋= 8234;阿玉共下去&#= 23416;校

    「石= ;頭開花哩喲!= 641;早來到&= #21671;。

    正= 418;算模= 1684;生阿玉个好朋友啊= ;!」

阿玉伸手= ;像愛打人樣。𠊎遽遽講:「模ౠ= 4;使毋= 471;打人喔!」

無想著,༆= 3;玉牽吾个৽= 0;緪緪講:「你个好朋友,𠊎盼得打!」=

&#= 21040;這下𠊎正知,有你= 570;伴,還好

 

注釋:

1.        zhoiˋ bag^ piˋ bag^,呵欠= 連連,疲倦的樣子。

2.        賺罵tanˋ= maˋ,招來Ũ= 12;罵。

3.        轉來:ho^ doˋ zhon^ loiˇ,恢復z= 90;

4.        拚拚gin^ biangˋ biangˋ,匆匆õ= 37;忙的樣子。

5.         &#= 25954;毋會gam^ mˇ voiˋ,難道不會嗎? <= o:p>

6.        &#= 38860;床ngiunˋ congˇ賴床&= #12290;

7.        大嫲牯聲= 5306;taiˋ= maˇ gu^ shang+,很&#= 22823;聲。

8.        泥毋洗手:gau^ neˇ m= ˇ se^ shiu^,形容朋友感= 773;非常好。

9.        &#= 19968;肚঱= 7;rhid^ du^ shi^ auˋ nauˋ,滿懷鬱悶。

10.   &= #25720;摸mug^ mia+ mia+睡眼惺忪的&= #27171;子。

11.   &#= 33803;婥婥ci+ ciog^ ciog^,= 0809;鮮亮麗。

12.   &#= 21862;歌哩曲laˇ go+ li^ kiug^,哼哼唱唱。=

13.   乖張:guai+ zhong+,順從端莊。

14.   安𧩣會企䟘來<= span style=3D'font-size:16.0pt;font-family:\53F0\7063\6977\9AD4;background:yello= w; mso-highlight:yellow'>:on+ no^ do+ voiˋ ki+ hongˋloiˇ= ,讚美有加。

15.   &#= 39449;人毋識pienˋ nginˇ mˇ shid^,有什= ;麼了不起。

16.   碓= ;dabˋ= doiˋ,意思z= 89;趣味。

17.   天光日ti= en+ gong+ ngid^,明天。

18.   &#= 26017;頭Ą= 31;vad^ teuˇ sii+ zeu^,掉頭就走

19.   無該面皮見= 322;moˇ gaiˋ mienˋ piˇ gienˋ giˇ,無顏Š= 11;他。

20.   䟓工:dang+ gung+,專程、特地= 2290;

21.   ű= 42;kam^ goˋ giˇ,壓過他,本課指贏過他。

22.   泥:ziong+ an^ neˇ,就這樣。

23.   愁去食睡毋得seuˇ kiˋ= shidˋ shoiˋ mˇ = ded^,因煩惱而寢食難= ;安。

24.=    做膽zoˋ dam^,壯膽。

25.=    順勢:shu= nˋ shiˋ,順順利利= 2290;

26.=    喋喋&#= 65306;hinˋ deˋ deˋ,興= 798;沖。

27.&= nbsp;  石頭開花= 5306;shagˋ teuˇ koi+ fa+,原= 847;是「不可能的事」,= ;本課指「難得௚= 0;事」。

28.&= nbsp;  緪緪:kag= ˋ henˇ= henˇ握得緊緊。

 

練習:語音練習

將下背个字照韻尾&#= 20998;三類。

= 0655;

=

=

-m&#= 65306;        =             &nb= sp;            

-n &#= 65306;        =             &nb= sp;            

-ng&#= 65306;        =             &nb= sp;            

練習二:語詞練習= ;

 重疊Ė= 61;構詞練習

1.= 兩字= ;重疊式(AA): (日日)z= 89;(    )<= /span>、(    )<= /span>。

2.= 詞後= ;重疊式(ABB): (拚拚)(      )&#= 12289;(    &nbs= p; )

3.= 二、四字重疊= ;式(ABCB): (七早八早)(    &nbs= p;  ) (        )

練習= ;:句型練習

 用共隻字無共樣意思造句

1. &#= 24859;:

<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:18.0pt;font-family:\53F0\7063\6977\9AD4'>  (1) &#= 23559;—— ( 天= 0809;日,愛去$= 982;   )

<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:18.0pt;font-family:\53F0\7063\6977\9AD4'>  (2) 喜好̵= 2;— ( 當愛食   )

<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:18.0pt;font-family:\53F0\7063\6977\9AD4'>  (3) 需要̵= 2;—( 有病,愛&= #20998;先生看。 )

2. &#= 20998;:

   (1) —= ;— (        =             &nb= sp;   )

   (2) —= ;— (        =              =    )

   (3) 使、讓—— (        =             &nb= sp;   )

3. &#= 32922;:

   (1) 肚子—— (        =             &nb= sp;  )

   (2) 裡面—— (        =             &nb= sp;  )

4. &#= 21516;:

<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:18.0pt;font-family:\53F0\7063\6977\9AD4'>  (1) ——= ; (        =             &nb= sp;    )

<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:18.0pt;font-family:\53F0\7063\6977\9AD4'>  (2) ——= ; (        =             &nb= sp;    )

5. &#= 27491;:

<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:18.0pt;font-family:\53F0\7063\6977\9AD4'>  (1) ——= ; (        =             &nb= sp;    )

<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:18.0pt;font-family:\53F0\7063\6977\9AD4'>  (2) 端正̵= 2;— (        =             &nb= sp;  )

練習四:寫作練習= ;

畫一張卡片,用客= ;語寫幾句話送分好个朋友。=

 

 

 

 

 

 

 

 

------=_NextPart_01CEB857.E9ABD0A0 Content-Location: file:///C:/0619E7D4/file1044.files/image001.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhVQLrAXcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEAAAAALAEAAABT AuoBgQAAAAAAAP///wECAwL/jI+py+0Po5y02ouz3rz7D4biSJZmIKTqyrbuC8fyTNf2jef6zvf+ DwwKh8Si8Yg8GpLMpvMJjUqn1Kr1ig0us9yu9wsOi8fkMmxrTqvX7Lb7Df+h4/S6/Y7P63Pzvf8P GCg42NRHeIiYqLioZ8j4CBkpOfnkSHmJmam5KWDJ+QkaKlrnOWp6ippaVara6voKy4cSS1tre5vC irvL2xup6xssPNw4S3yMnEwHrNzs/DzFDD1NXQ0kbZ2tvf2Czf0NTu0dTl5OPG6erm6Lvu7+jtoO P0+vKV+Pn894r9/vD8jvn8CBy4wRPIgwUMCEDBt2WegwosQoECdavFikIsaN/xx3aOwIMmSMjyJL miRpMmVHlCpbWmTpMmZDmDJrEqRpM2c/nDp70uPpM+g6oEKLkiNqNOk2pEqbijPoNOpBplKrHqNq NasvrFq73uLqNSwssGLLpiJrNq0otGrbbmLrNi4luHLrPqJrNy8ivHr7KoTqNzAuvoIL2yFsOPEb xIobq2HsOPIYyJIre6FsOfMVzJo7S+HsOXQhwKJLHwJtOrUQ1Kpb92DtOjYO2LJrz6BtO7cL3Lp7 5yLtO7gY3sJtEy8u+zhy18qXq27u3DT06KKnU/ds/brm7Notc+8u+Tt4x+LHKy5v3jD69ILXs/fr /r3e+PLt0q8v9z5+t/r3q//t759ZAAYo1oAEemXggVolqKBVDDYo1YMQOiXhhEpVaKFRGGYo1IYc +uThhzqFKKJNJJYo04kouqTiiiq16OJJwMXIHow0hmTjjSvNqCN4OfaI0Y9AvsTjkNQJaWRESCY5 U5FMIrfkkwhFKeVNTlbpG5VY/qPlljtd6aVxYIaZ3JhkMmfmmc+lqaZ0bLZZ3ZtwYifnnNvVaad3 eOYZ3p58kufnn+cFKqh6hBba3qGIwqfoovM16qh9kEaa36SU8mfppf9lqqmAnHZa4KegIijqqAuW aqqDqKYa4aqsUujqqxfGKquGtNba4a24gqjrriP26quJwAab4rDEsmjssS//JqusjM0a+mxhXUbL y7TUDsbstRxZq20t3HYby7fgviLuuK2Ua+5Z2aar5LrsNvkupvG2he68odRr7yf45vuWu/wKtO+/ mAQs8Fz+FqwPwQj/cvDC9Sjs8D4NRwwPxBQnYvHFp02ssToZdyzIxyADxPHIR5VsMjgip1wMy0Wt 7PIdMMdMCso0WzPzzXDkrLMbPPfMxs9AP2bz0M4IbXQZSCc9WdFMI7P002BELfVlTlctDNVYZ6H1 1ptd7XW1YIeNLdkgdW32Z2OnTQvabFey9tvkxi33uXTXrS7eE7mttxJ39z0K34ATIfjgq/1tuL6I J94v41Mu7vjAkEduMOUD/xVuuQ6YZz7b5Jzf5fnni2wuOg2kly7D6aifEfrqhKjueguwx77C7LT/ dvs7tt++O+29x/6768GvPjzqxZd+vOjJf748581n/rzl0VM+feTVO34949knvr3h3Q/+PeDh9z2+ 3uXjfX7d6cu9/tvts/1+2vGbPT/Z9Yd9v9f5b70/1v1X/T+pBfBpA2RaAZN2QKMlcGgLBFoDe/ZA nUXwZhOkWQVjdkGXZZBlG0xZB032wZGFEGQj7FgJNXbCi6WQYiuMWAsd9sKFxRBhMyxYDQV2w3/l kF87zFcP7fXDeQUxXkN8VxHZdcR0JdFcSxxXE8H1xG5FUVtTvFYVqXXFaP9l8VlbbFYXlfXFY4WR WGMMVhl9dcZdpRFXa6xVG2X1xlfFkVVzTFUdTXXHUeURVHvsVB819cdLBZJSg4xUIR11yEUlElGL LFQjBfXIP0WST5PMUyXtdMk5ZRJOm2xTJ9X0yTOFkkyjDFMpvXTKLaUSS6usUiul9MonxZJJs0xS LY10yyHlEki77FEvdfTLGwWTRsOMUTFddMwVJRNFyyxRM0X0zA9Fk0PTzFA1LXTNCWUTQttsUDcV 9M0DhZNA4wxQOf1zzv2kEz/rrE875fPO98SzRq3LnR/mmR58mkef4+Gnj+ppz5YFNB3+7E5BtXPQ 6yT0SAAdqMwa6tCaRbT2HAuNTkWdc9HlZBRKEJ3ozjrqUZ+BNKRBGylJiXZSbmy0OCsVTkuD89Is mTSlSpspTZt202zEtDc71U1Pc/NTMeUUZzYd6heCWhuklsmoT2HqNJQaG6iiyanQkGprrLomqj4D q6nhqpu0erSigtUKXi1NWeM0VmWcNTRrpVNak9HWzsT1Tm+FmljrSpG74hVuex3GXDPzVz31NWt6 HWwSAlsZxPbJsFspLGONoNjIRBZQjxVbZXcx2cZkdlCXLVtn2eHYz14jtKL1wWYTc1polTZcpF2t R1rrWlnEdm6zdcUJbovb3Op2t7ztrW9/C9zgCne4EygAADs= ------=_NextPart_01CEB857.E9ABD0A0 Content-Location: file:///C:/0619E7D4/file1044.files/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="utf-8" ------=_NextPart_01CEB857.E9ABD0A0--